despre ciprian dobre - curriculum vitae

Informatii personale
 • Adresa – Piata Victoriei nr. 1, 540026, Tîrgu Mures, jud. Mures, România
 • Telefon – +40.265.261.904
 • Fax – +40.265.268.718
 • E-mail – cipriandobre@cjmures.ro
 • Nationalitate(-tati) – Româna
 • Data nasterii – 26 aprilie 1971
 • Stare civila – Casatorit
Experienta profesionala
 • Perioada – 2012 – prezent
 • Functia sau postul ocupat – Presedinte Consiliul Judetean Mures
 • Numele angajatorului – Consiliul Judetean Mures
 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate – Administratie Publica
 • Perioada – 2008 – 2012
 • Functia sau postul ocupat – Deputat Partidul National Liberal, Circumscrip?ia Electorala nr. 28 – Mures, Colegiul Uninominal 7
 • Numele angajatorului – Parlamentul României, Camera Deputa?ilor
 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate – Legislativ
 • Perioada – Iunie 2008 – septembrie 2008
 • Functia sau postul ocupat – Vicepresedinte Consiliul Judetean Mures
 • Numele angajatorului – Consiliul Judetean Mures
 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate – Administratie Publica
 • Perioada – 2005 – 2008
 • Functia sau postul ocupat – Prefect
 • Numele angajatorului – Institutia Prefectului Judetul Mures
 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate – Administratie Publica
 • Perioada – 1997 – 2005
 • Functia sau postul ocupat – Avocat
 • Numele angajatorului – Cabinet avocatura, Baroul Mures
 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate – Juridic
Activitate Politica
 • 1999 – prezent – Membru Partidul National Liberal
 • 1999 – 2000 – Presedinte Tineretul National Liberal Tîrgu-Mures
 • 1999 – 2000 – Secretar coordonator interimar Partidul National Liberal Mures
 • 2001 – 2007 – Presedinte Partidul National Liberal Tîrgu-Mures
 • Ianuarie 2007-aprilie 2008 – suspendat din calitatea de membru PNL, incompatibilitate cu functia de Prefect al judetului Mures
 • 2008 – 2012 – Deputat Partidul National Liberal
 • 2009 – prezent – Presedinte Partidul National Liberal Filiala Mures
 • vicepresedinte al Comisiei de Administratie si Interne a PNL – presedinte  al subcomisiei de Afaceri Interne
 • membru al Delegatiei Permanente a PNL
 • membru al Consiliului National Executiv al PNL
Functii în administratia publica locala si/sau centrala
 • 2004-2008 - Prefect al judetului Mures
 • 2008-2008 - Vicepresedinte Consiliul Judetean Mures
 • 2008-2012 - Deputat în Parlamentul României
 • 2012-prezent Presedinte Consiliul Judetean Mures
Relatii internationale
 • Membru – Delegatia Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Francofoniei
 • Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceza – Adunarea Nationala
Educatie si formare
 • Perioada – Octombrie 2010 – Mai 2011
 • Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare – Institutul Diplomatic Român
 • Perioada – 2006
Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare
 • Curs "Instrumente Structurale în România", Ministerul Internelor si Reformei Administrative
 • Perioada – 2005 – 2006
Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare
 • Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mures, Facultatea de Stiinte Economice si Administrative, Program master "Consultanta Juridica si Management în afaceri"
  Perioada – 2005
 • Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare
 • Curs Formation spécialisée ŕ l'intention des cadres de l'administration préfectorale roumaine, Ecole Nationale d'Administration, Franta
 • Perioada – 1991 – 1996
 • Calificarea / diploma obtinuta – Licentiat în Stiinte Juridice Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
 • Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare – Universitatea "Dimitrie Cantemir" Tîrgu Mures, Facultatea de Drept
Activitati culturale
 • Membru fondator – Asociatia Comunitatilor Mures Calimani
 • Membru fondator – Asociatia Comunitatilor Vaii Gurghiului
 • Membru fondator – Asociatia Prefectilor si Subprefectilor din România
Aptitudini si competente personale
 • Limba materna – Româna
 • Limbi straine cunoscute – Engleza si Franceza