UN PROIECT PENTRU 20 DE ANI

Data articolului: 28.05.2012 - 12:06
PROIECTUL MUREŞENILOR PENTRU MUREŞ Ciprian Dobre – Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş Scrisoare deschisă către mureşeni:
Stimaţi mureşeni,
 
     Vă propun un proiect pentru următorii 20 de ani. Un proiect care să dea principalele direcţii de dezvoltare ale judeţului Mureş, pe termen mediu şi lung şi care să fie rezultatul deciziei mureşenilor.
 
     Propunerea pe care azi o supun atenţiei Dumneavoastră va fi aprobată şi modificată prin voinţa locuitorilor judeţului Mureş, adică prin referendum.
 
     Acest referendum pentru Mureş este angajamentul meu faţă de mureşeni. Dumneavoastră veţi decide cum va arăta judeţul nostru peste 10 sau 20 de ani. Proiectul pe care acum vi-l propun, va deveni astfel, adoptat şi modificat prin consultarea publică, proiectul mureşenilor pentru Mureş.
 
     Va fi pentru prima dată când cetăţenii vor decide viitorul unui judeţ, ca un exemplu de participare directă. Ca Preşedinte al Consiliului Judeţean, voi face  numai ce vor mureşenii.
 
DESCHIDEM JUDEŢUL MUREŞ CĂTRE ROMÂNIA ŞI EUROPA!
5 principii strategice
 
1. Dezvoltarea echilibrată si durabila a tuturor zonelor judeţului;
 
     A dezvolta echilibrat toate zonele judeţului înseamnă a pregăti şi aplica proiecte concrete, viabile, de dezvoltare pentru fiecare zonă în parte. Trebuie să evaluăm corect cum va arăta judeţul nostru peste 10, 15 şi 20 de ani şi să estimăm cât mai exact care vor fi nevoile reale ale fiecărei zone în parte, cum vor evolua ele şi cum trebuie să acţionăm pentru a menţine echilibrul între dezvoltare, nevoile oamenilor şi problemele de mediu pe care le ridică dezvoltarea.

     Ideea de bază este ca localităţile din jurul centrelor urbane să formeze zone de dezvoltare durabilă, în funcţie de resursele şi potenţialul de care dispune fiecare zonă în parte. Dezvoltarea nu trebuie să fie un proces întâmplător, ci unul orientat prin măsuri care să permită utilizarea resurselor locale cu randament optim.

2. Dezvoltarea specificului zonal;

     Respectarea specificului zonal este obligatorie, pentru a nu provoca dezechilibre la nivel judeţean. Judeţul Mureş trebuie să devină un tot unitar care progresează echilibrat, ţinând cont de tradiţiile şi potenţialul zonelor. Proiectele zonale au menirea de a conserva tradiţiile, de a utiliza potenţialul local autentic românesc.

3. Creşterea economică susţinută prin atragerea fondurilor europene, în principal a fondurilor europene nerambursabile. 

     Fondurile europene nerambursabile trebuie să devină unul dintre pilonii politicii de dezvoltare a judeţului Mureş, iar Consiliul Judeţean trebuie să fie motorul atragerii acestor bani. Consiliul Judeţean a dezvoltat astfel de proiecte, însă menirea noastră este de a le continua şi extinde, pe baza unei evaluări sistematice a oportunităţilor de dezvoltare. Vom realiza parteneriate cu primăriile destinate atragerii fondurilor europene şi vom dezvolta departamente speciale în cadrul Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate acestuia, care să aibă drept scop principal elaborarea proiectelor de finanţare, evaluarea oportunităţilor pe domeniile lor de activitate şi oferirea de consultanţă specializată în ceea ce priveşte banii europeni.

4. Societatea civilă – consultare, implicare şi parteneriat activ cu Consilliul Judeţean.

 
     Timp de 20 de ani, societatea civilă a fost „uitată” de oamenii politici şi de liderii admnistraţiilor locale, care nu au înţeles că nici o democraţie nu poate funcţiona fără spiritul civic al cetăţenilor. Vreau să avem în judeţul nostru o societate civilă puternică şi responsabilă, neînregimentată politic, care să devină parteneră activă a administraţiei publice locale.

     Voi solicita concursul Organizaţiilor Nonguvernamentale din toate domeniile (cultura, social, sport, educaţie, mediu) pentru a identifica împreună cele mai bune programe și acțiuni pentru judeţul nostru, care să realizeze o mai bună comunicare cu cetățenii şi o mai eficientă soluţionare a problemelor mureşenilor, în baza unor acorduri publice de parteneriat între Consiliul Judeţean şi reprezentanţii societăţii civile.

Cetăţenii trebuie să dezbată şi să se pronunţe asupra problemelor majore ale județului Mureș.

5. O administraţie prietenoasă şi deschisă spre cetăţean.

     Vreau o administraţie judeţeană prietenoasă faţă de cetăţean, o administraţie care să nu fie ostilă cetăţenilor, ci una care să identifice problemele comunităţilor locale şi să le rezolve în baza unor proceduri cât mai simple. În măsura în care Consiliul Judeţean îşi poate simplifica singur procedurile, vom face acest lucru.

Conceptul de administraţie judeţeană prietenoasă se traduce de fapt prin integritatea structurilor administrative. Asta înseamnă, pe de o parte, integritatea şi deci, corectitudinea funcţionarului public faţă de cetăţean, dar şi transparenţa actului de decizie, responsabilitatea faţă de cetăţean a celui care ia şi aplică decizia şi bineînţeles, o comunicare corectă, imparţială şi susţinută cu oamenii.
     Voi propune un cod de conduită funcţionarilor publici din administraţia judeţeană şi vom elabora un sistem care să asigure transparenţa actului decizional pe cele două componente majore: conţinutul deciziei şi bugetarea deciziei. Pentru că transparenţa oricărui sistem administrativ presupune, pe lângă transparenţa în ceea ce priveşte decizia şi conţinutul ei, trasparenţa bugetării acesteia. Fiecare contract trebuie făcut public, iar Consiliul Judeţean, ca instituţie publică, nu poate avea decizii şi acţiuni netrasparente.
 
SĂ DĂM JUDEŢULUI MUREŞ DIRECŢIILE DE DEZVOLTARE CORECTE
Direcţiile şi programele sectoriale de dezvoltare:

1. Infrastructura determină dezvoltarea!

    Concepţia mea porneşte de la o premisă simplă: Infrastructura determină dezvoltarea! Cu alte cuvinte, ceea ce va fi comun în toate programele şi proiectele pe care le voi susţine este dezvoltarea unei infrastructuri rutiere, feroviară şi utilitară care să favorizeze investiţiile de dezvoltare pe întreg teritoriul judeţului Mureş.

Voi susţine dezvoltarea, construcţia şi modernizarea unei infrastructuri rutiere şi feroviare la standarde europene pe direcţiile care fac legătura judeţului nostru cu judeţele învecinate, pentru ca Mureşul să devină un centru de mare putere economică şi administrativă.
Am în vedere, în principal, următoarele proiecte, dintre care unele vor fi realizate prin parteneriate cu judeţele învecinate:
 • Reluarea proiectului „uitat” – construcţia căii ferate Tîrgu Mureş – Sighişoara;
 • Deschiderea Zonei de Câmpie către judeţele Cluj şi Bistriţa, prin modernizarea arterei ce leagă oraşele Luduş şi Sărmaşu, pe ruta Luduş – Tăureni – Zau de Câmpie – Miheşu de Câmpie – Sarmaşu;
 • Deschiderea Axei Tîrnavelor prin modernizarea şoselei care leagă municipiul Târnăveni de staţiunea Sovata, prin comunele Găneşti, Mica, Coroisânmărtin până la Bălăuşeri; reabilitarea şi modernizarea drumului Sighişoara – Apold spre Agnita (judeţul Sibiu);
 • Deschiderea Văii Gurghiului, prin modernizarea drumului Reghin – Gurghiu – Hodac şi Reghin – Lăpuşna spre judeţul Harghita;
 • Unirea Văilor Gurghiu şi Beica de Jos prin transformarea drumului comunal DC 10 Gurghiu – Comori – Căcuciu şi a DC 11 Beica de Jos – Căcuciu – Şerbeni – Urisiu de Sus şi a DC 12 Chiheru de Jos – Urisiu de Sus în drumuri judeţene şi asfaltarea acestora.
Deschiderea judeţului către judeţele învecinate prin asfaltarea drumurilor judeţene care astăzi sunt din macadam, piatră sau chiar pământ:
 • D.J. 162A – 4,80 km, Cozma – limită judeţ Bistriţa – Năsăud;
 • D.J. 154B – 2,00 km, Vătava –  limită judeţ Bistriţa – Năsăud;
 • D.J. 153C – 27,15 km, Ibăneşti Pădure – Lăpuşna – limită judeţ Harghita;
 • D.J. 151C – 5,00 km, Valea Largă - limită judeţ Cluj;
 • D.J. 151B – 2,62 km, Bahnea - limită judeţ Sibiu;
 • D.J. 143 – 7,51 km, Criş(Daneş) - limită judeţ Sibiu;
 • D.J. 142A – 4,50 km, Băgaciu - limită judeţ Sibiu;
 • D.J. 136 – 12,10 km, Sg. de Pădure - limită judeţ Harghita;
 • D.J. 136A – 3,80 km, Bezid - limită judeţ Harghita;
 • D.J. 134 – 8,60 km, Veţca - limită judeţ Harghita;
 • D.J. 133 – 11,84 km, Mureni - Archita - limită judeţ Harghita;
 • D.J. 107G – 1,43 km, Botez(Aţintiş) – limită judeţ Alba;

Asfaltarea drumurilor judeţene care leagă centrele de comună sau subzonele judeţului între ele şi care astăzi sunt din macadam, piatră sau chiar pământ. Câteva exemple de asemenea drumuri sunt suficiente, pentru a înţelege stadiul la care se află infrastructura de drum judeţean:

 • D.J. 135A – 3,00 km, Hodoşa – D.J. 153 (drum care leagă comuna Beica de Jos, în zona satului Nadăşa de comuna Hodoşa);
 • D.J. 107G – 4,00 km, Bichiş – Ozd (drum care se afla în infrastructura administrată de Consiliul Judeţean);
 • D.J. 153G – 7,40 km, Papiu Ilarian – Ursoaia – Iclănzel (drum care leagă subzona de Cîmpie Sînger-Tăureni de subzona Band-Iclanzel);
 • D.J. 153C – 5,30 km, Jabeniţa – Gurghiu (drum care leagă două centre de comună Solovăstru prin Jabeniţa şi Adrian spre Gurghiu, Caşva şi Glăjărie);

Pentru drumurile naţionale care nu se află în administrarea Consiliului Judeţean, voi depune solicitări exprese la Guvernul României, pentru ca acestea să devină priorităţi ale Guvernului Uniunii Social Liberale, incluse în strategia naţională de dezvoltare a infrastructurii. 

Se risipesc mulţi bani pentru a reabilita drumuri în zonele în care surpările de teren sunt frecvente, precum Dealul Cerghidului, de pe ruta Ungheni – Târnaveni. Această risipă trebuie oprită şi de aceea, vom consolida mai întâi terenul şi apoi vom reabilita drumurile! 
 
     Municipiul Tîrgu Mureş va deveni cel mai mare nod de autostrăzi din judeţul Mureş şi cel mai important din Ardeal. Capitala judeţului va fi înconjurată de un sistem de centuri exterioare legate la aceste autostrăzi!
     În ceea ce privește infrastructura rutieră, obiectivul meu principal este demararea proiectelor de construcție a centurilor exterioare pentru toate centrele urbane importante ale județului.
 
2. Aeroportul de la Vidrasău va deveni Poarta Ardealului!
 
     Aeroportul va fi inclus în programele de dezvoltare şi modernizare elaborate şi susţinute de Consiliul Judeţean pentru a fi transformat într-un aeroport modern şi funcţionabil. Aeroportul va fi scos de sub presiunea jocurilor politice, iar asta va însemna oprirea subfinanţării cronice a acestui obiectiv vital pentru viitorul judeţului nostru.
     De asemenea, se impune aplicarea unui audit extern, aplicat de o companie externă neutră, specializată pe evaluări şi resurse umane, pentru a identifica şi aplica soluţiile viabile de dezvoltare a Aeroportului. Aeroportul TRANSILVANIA va deveni unul dintre punctele cheie de dezvoltare a judeţului Mureş pe termen mediu şi lung.
     Consiliul Județean Mureș va găsi soluții pentru ca orice investitor străin care creează minim 1000 de noi locuri de muncă să beneficieze de un număr de curse lunare aeriene directe de pe aeroportul Transilvania către oraşul de origine al investitorului. Voi susţine programul de modernizare şi extindere a aeroportului, TRANSILVANIA. Trebuie să înţelegem că, în fiecare avion ce va zbura pe această linie, vor fi persoane de pe urma cărora, comunitatea județului Mureş beneficiază într-un fel sau altul, economic, educațional, cultural, etc. Investitorii sunt oamenii care ştiu ce trebuie făcut pentru a ne integra într-o piaţă competitivă globală, ei sunt cei care vor avea susținerea mea pentru a sprijini astfel judeţul Mureş.
 
     Vom organiza licitaţii pentru operatorii care aşteaptă să-şi ofere serviciile şi orice ofertă pe care o fac investitorilor o voi promova public şi o voi face cunoscută la marile evenimente organizate pe domeniile în care activează mari angajatori privaţi. 
     Vom conecta zonele turistice ale judeţului cu aeroportul TRANSILVANIA, prin curse directe, pentru ca turiştii care vin în judeţul Mureş să poată atinge orice punct de interes turistic doresc în cel mai scurt timp, atât individual, cât şi prin circuite organizate pentru grupuri. 
 
3. Zonele sunt pilonul dezvoltării durabile a judeţului Mureş.
Parcuri industriale pentru fiecare oraş 
Alimentare cu apă şi canalizare pentru tot judeţul
 
     Ca preşedinte al Consiliului Judeţean, voi susţine crearea unor zone de dezvoltare durabilă, în jurul centrelor urbane ale judeţului nostru. Voi continua şi dezvolta programele iniţiate până acum de Consiliul Judeţean în direcţia infrastructurii utilitare, înţelegând prin aceasta că extinderea reţelelor de apă, canalizare, internet, televiziune prin cablu, va fi dirijată dinspre centrele urbane spre comunele din fiecare zonă, potrivit planurilor integrate de dezvoltare.
     Fiecare centru urban va avea propriul parc industrial şi propriul sistem de centuri exterioare, devenind astfel un nod de infrastructură zonală şi totodată, centrul dezvoltării zonei respective.
 
4. Parteneriate active cu primăriile, indiferent de culoarea politică a primarilor:
 
     Primarii sunt coloana vertebrală a administraţiei publice locale. Consider că nici un proiect viabil nu poate fi elaborat şi aplicat fără implicarea decisivă a primăriilor. Vreau ca primarii să devină parteneri egali în relaţia cu Consiliul Judeţean. Vreau ca primarii, indiferent de culoarea lor politică, să fie sprijiniţi în toate acţiunilor lor de dezvoltare a localităţilor pe care le administrează. Vreau ca primarii să participe activ la luarea deciziilor legate de aplicarea proiectelor zonale de dezvoltare. Vreau ca din relaţia cu primarii să dispară pentru totdeauna elementele de apartenenţă politică. Vom face administraţie, nu politică!
 
5. Investiţii private si fonduri europene = locuri de muncă bine plătite!
 
     Consilliul Judeţean va duce o politică permanentă de atragere a investiţiilor străine pe două mari componente: fonduri europene neramburasabile şi investiţii private, inclusiv prin parteneriate de dezvoltare public – private. Am convingerea că susţinerea investiţiilor va avea ca efect dezvoltarea unei pieţe a muncii în care oferta de locuri de muncă va fi suficientă pentru a garanta mureşenilor un trai decent şi posibilitatea alegerii unui loc de muncă pe măsura capacităţilor şi dorinţelor fiecăruia. 
     Practic, îi ajutăm pe investitori să investească şi aducem bani în judeţul nostru, pentru ca fiecare mureşean să poată avea un loc de muncă demn şi cât mai bine plătit!
     Vom susţine investiţiile private în judeţul nostru, prin oferirea de facilităţi, în cadrul parcurilor industriale şi prin parteneriate public-private, capabile să genereze locuri de muncă. Orice branşament de mari dimensiuni la reţelele de utilități trebuie să fie oferit gratuit şi prioritar de Consiliul Judetean. Nu există mare consumator de utilități care să nu genereze un avantaj pentru comunitate. Consumul mare de energie este proba sigură a unei mari investiții. Nu există motive pentru care să nu ne dorim un mare consumator de utilităţi, oriunde va fi necesar.
     Totodată, voi susține înfiinţarea de centre de pregătire şi reconversie profesională, precum şi şcoli de meserii pentru tineri. Vreau ca mureşenii noştri să rămână acasă, să nu mai îşi lase copiii singuri ca să plece la muncă în străinătate. Vreau ca tinerii noştri să rămână în Mureş şi să muncească alături de părinţii şi familiile lor! 
 
6. Salvarea satului românesc înseamnă unirea producătorilor locali!
 
     Unirea asociaţiilor de producători, de fermieri şi crescători de animale reprezintă primul pas spre o agricultură performantă dar mai ales, salvarea satului românesc. Voi susţine crearea de asociaţii zonale şi locale, pentru ca fermierii şi producătorii să poate accesa fonduri europene nerambursabile şi alte tipuri de finanţări guvernamentale şi ne-guvernamentale în proiecte de dezvoltare a agriculturii, a microfermelor şi fermelor de producţie, creşterii animalelor şi procesare a laptelui, cărnii şi a altor produse. 
     Adevăratul nostru obiectiv este să dezvoltăm satul românesc, fără a-l distruge şi fără ca acesta să îşi piardă tradiţiile şi identitatea. Voi iniția și susține programe de conservare a patrimoniului cultural local, care să includă bisericile din lemn și fortificate, monumentele și muzeele sătești.
     Voi demara proiecte specifice satului românesc, pentru ca acesta să îşi continue vocaţia istorică de păstrător al tradiţiilor, cu precădere prin susţinerea asociaţiilor culturale locale, care au ca obiectiv conservarea şi dezvoltarea patrominiului folcloric zonal.
     Vreau de asemenea, să demarăm proiectul judeţean de construire a CASELOR SATULUI – acest proiect înseamnă ca, în fiecare sat, să construim câte o casă destinată în primul rând profesorilor, medicilor, specialiştilor de care satele au atâta nevoie pentru a se dezvolta. Aceste case vor fi proprietatea publică a comunelor şi vor fi închiriate pe sume mici specialiştilor care astfel, vor rămâne la dispoziţia comunităţilor locale.
     De asemnea, vom sprijini dezvoltarea potențialului piscicol, precum și înfiinţarea de microfabrici locale pentru procesarea laptelui, lucru care va duce la crearea de noi locuri de muncă.
     Un alt obiectiv este creşterea performanţelor Camerei Agricole, care este subordonată direct Consiliului Judeţean. Camera Agricolă va deveni un instrument real de dezvoltare a agricultorilor, de sprijinire a micilor producători şi de absorbţie a fondurilor europene, prin restructurarea organigramei proprii şi prin creerea unui departament agricol de consultanţă în domeniul finanţărilor nerambursabile.
 
7. Copiii sunt garanţia unui viitor stabil şi prosper!
 
     Un sistem de educaţie şi învăţământ modern constituie garanţia unui viitor prosper şi stabil. Vreau să investim în copiii noştri, să le oferim posibilitatea de a reuşi în viaţă, pentru că ei sunt cei care vor judeca faptele noastre. Școlile și toate  unităţile de învăţământ trebuie sa aibă echipamente moderne, la standarde europene. Vreau ca toate unităţile de învăţământ din judeţul nostru să funcţioneze cu autorizaţii.

     Vom identifica nevoile de educație specifice fiecărei zone, vom sprijini crearea unor școli pentru meserii specifice și vom oferi tinerilor consultanță în alegerea unor astfel de profesii. 

8. Acces la servicii medicale de calitate!
 
     Prioritară pentru viitorul judeţului nostru este dezvoltarea unui sistem sanitar şi de sănătate care să garanteze accesul tuturor mureşenilor la servicii medicale de calitate. Asta înseamnă că toate zonele de dezvoltare ale judeţului să aibă spitale și puncte SMURD. 
 
9. Să deschidem valorile mureşene spre Europa – turism și cultură!
 
     Dezvoltarea zonelor şi a specificului zonal înseamnă folosirea tradiţiilor şi a culturii pentru a ne promova judeţul. Ca preşedinte al Consiliului Judeţean, voi susţine acele proiecte care vor garanta păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor mureşene, prin care judeţul nostru să devină un perimetru de mare interes turistic, cultural şi economic pentru Europa. Prin aplicarea unor proiecte integrate de dezvoltare zonală, prin spijinirea prioritară a investiţiilor directe în obiective culturale şi turistice şi prin deschiderea văilor pentru turismul cultural, agroturism şi turismul de agrement şi de masă, cu toate facilităţile şi utilităţile necesare, vom realiza o dezvoltare generală a acestui sector deosebit de important pentru judeţul nostru.
 
10. O strategie pe termen mediu şi lung de protejare a mediului înconjurător.
 
     Ecologizarea judeţului şi programele de protecţie a mediului sunt condiţia deschiderii spre Europa şi a dezvoltării echilibrate. Ca preşedinte al Consiliului Judeţean voi sprijini instituţionalizarea sistemului de ecologizare a judeţului. Asta înseamnă să construim şi să dezvoltăm proiecte integrate de ecologizare care să funcţioneze permanent şi care să asigure nu numai eliminarea deşeurilor şi curăţenia generală a judeţului, dar şi menţinerea mediului la standardele Uniunii Europene.
     Voi susține programe de administrare selectivă a deşeurilor, depozitare şi reciclare a acestora în unităţi moderne, ecologizare a văilor şi mai ales a obiectivelor turistice.
     Vreau să elaborăm, împreună cu exponenţii societăţii civile, cu Ministerul Mediului şi cu specialişti în domeniu, o strategie de conservare şi protejare a mediului în judeţul Mureş. O asemenea strategie trebuie să ţină cont de Master planul de gestionare a deşeurilor solide (Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor Solide) şi de specificul judeţului.
 
Printre priorităţile mele se numără:
 • Deblocarea construcţiei instalaţiei de tratare mecano-biologică (TNB) de la Vălureni şi începerea derulării acestei investiţii vitale pentru mediul înconjurător din judeţul Mureş;
 • Iniţierea de proiecte de mediu în parteneriat cu ONG-urile, destinate mai ales, administrării corecte şi dezvoltării ariilor protejate şi ecologizărilor în zonele puternic poluate cu deşeuri casnice;
 • Construcţia de centrale pentru producerea de energie electrică pe bază de deşeuri solide; aceste centrale reprezintă o soluţie viabilă atât pentru eliminarea deşeurilor, cât şi o sursă de energie electrică suplimentară şi ieftină; 
 • Lansarea unui program de instalare a perdelelor forestiere de protecţie contra poluării, prafului atmosferic şi viscolelor în zona de câmpie şi în jurul centrelor urbane. Vreau să demarăm un program pe 5, 10 şi 20 de ani, de creere a unei centuri verzi în jurul Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş;
 • În mandatul meu, vom transforma Consiliul Judeţean în mediatorul principal dintre administraţiile locale şi rerezentanţii instituţiilor de mediu, custozii de arii protejate, administratorii de parcuri şi areale protejate sau aflate în conservare, astfel încât proiectele de dezvoltare locală să se încadreze şi în cerinţele de mediu.
 • Voi promova o Strategie unitară de refacere a terenurilor degradate şi împăduriri, care să cuprindă un program de reluare şi continuare susţinută a împăduiririlor terenurilor şi păşunilor degradate, în special în zona de câmpie unde procentul de pădure este sub 5%; la nivelul judeţului Mureş, terenurile afectate de eroziune însumează 57810 hecatare, iar zonele afectate de alunecări de teren 30 de hectare; de aceea se impune ca această strategie unitară să îşi propună ca obiectiv principal pentru următorii 10, 15, 20 de ani, reconstrucţia ecologică forestieră a terenurilor degradate din judeţ.

Totodată, am în vedere demararea de proiecte prin finanţare europeană pe obiectivele specifice definite în Planul Operaţional Sectorial Mediu, proiecte care completeze Strategia de Mediu pentru judeţul Mureş.