Senatul Universității de Medicină și Farmacie nu poate să creeze o secție cu predare în limbă maghiară decât cu încălcarea legii

Data articolului: 02.05.2012 - 16:00
La Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș studiază în prezent peste 4500 de studenți, dintre care aproximativ 58% la seria română, 39% la seria maghiară și 3% la seria engleză. Numărul de cadre didactice pentru predarea în limba română este de aproximativ 70%, față de 30% cadre didactice maghiare.

Deputat Ciprian Dobre:

În legătură cu anumite comentarii făcute în special în spectrul politic, voi aminti faptul că avem în vigoare, la această oră, Art. 32 alin. 6 din Constituția României, care arată următorul lucru: ”autonomia universitară este garantată”. Mergând pe prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, la capitolul ce se referă la învățământul superior, avem câteva articole ce vizează foarte clar chestiunile legate de autonomia universitară. Ce înseamnă autonomia universitară? În primul rând, art. 115, alin.1: ”Învățământul superior se poate organiza doar în instituții de învățământ superior care au obținut autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea, potrivit legii.” Art. 123, alin. 1: ”Autonomia universitară este garantată prin Constituție”, iar ”Institutiile de învățământ superior se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.” Iar acum vreau să fac trimitere la declarațiile de weekend ale unor anumiți lideri UDMR, conform cărora Carta Universitară a UMF va fi respinsă, câtă vreme încă la Minister nu ajunsese documentația în vederea aprobării. Aceeași referire s-a făcut și cu privire la alegerea noului rector al universității. Cred că, Universitatea de Medicină și Farmacie are deplina libertate de a-și aproba carta universitară, cu respectarea legislației în vigoare și cu asumarea publică a cartei universitare și are liberatatea, de asemenea, să-și aleagă rectorul.

Din informațiile pe care le deținem, astăzi va ajunge Ministrul Educației la Tg-Mureș, împreună cu o comisie a cărei scop este desființarea dezbaterilor legate de alegerea noului rector.
Deputat Ciprian Dobre:

 Cu alte cuvinte, nu faceți secție de predare în limba maghiară, vă anulăm alegerile pentru rector! Lucru evident înafara legii.

Trebuie subliniat faptul că Art. 123, alin 3, din Legea nr. 1/2011 spune în felul următor:

”Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, aprobată de senatul universitar.” De asemenea trebuie să amintim Art. 135, alin. 1, lit. b: ”în instituții de învățământ superior multiculturale și multilingve; în acest caz, se constituie secții/linii cu predare în limbile minorităților naționale;” Diferența dintre linie și secție este aceea că secția ”beneficiază de autonomie universitară în organizarea activităților didactice.”(Art. 135, alin. 3).

Deputat Ciprian Dobre:

 Deci ca să știm de ce UDMR cere ca o universitate de stat să aibă secție și nu linie cum are astăzi, deși cu un deficit major de cadre didactice de limbă maghiară. Vreau să fie foarte clar: Senatul Universității de Medicină și Farmacie nu poate să creeze o secție cu predare în limbă maghiară decât cu încălcarea legii. Cu alte cuvinte, nimeni din UDMR nu poate obliga senatul, sau rectorul sau prorectorul să încalce legea, pentru că Legea nr. 1/2011, la Art. 155, alin. 1 arată următorul lucru: ”Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de master, împreuna cu stabilirea numărului maxim al studenților care pot fi școlarizați și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, denumit în continuare EQAR.”  O astfel de secție din cadrul unei universități trebuie să îndeplinească: cerințele de curiculă, cerințe de cadre didactice, cerințe de spațiu și de normativ personal-studenți. Acest lucru nu se poate face din pix, nu se poate crea o secție de limbă japoneză, maghiară sau oricare alta peste noapte, pentru că așa zice cineva din sfera politicului. Orice declarație, a oricărui om politic, care cere UMF-ului să înființeze secție de predare în limba maghiară, sau în japoneză, arabă sau alte limbi, de pe o zi pe alta, și pentru care și trimite un control de la Ministerul Educației, înseamnă instigare la săvârșirea unei înfracțiuni, iar acea infracțiune se numește abuz în serviciu. Senatul Universității nu poate săvârși infracțiunea de abuz în serviciu de dragul unui politician care face declarații în weekend. Dacă toate aceste lucruri nu se înțeleg, de ce nu facem o masă rotundă să le discutăm. Le amintesc tuturor celor care se bagă în viața internă a Universității de Medicină și Farmacie că nu au nici un merit în crearea acestei universități, pentru că nu este o universitate privată, este o universitate a Statului român, plătită din bani publici. Iar dacă avem o problemă ea trebuie supusă dezbaterii publice, și nu șantajului de tip politic.

Boala nu are naționalitate și nici etnie, iar acești oameni, care termină Universitatea de Medicină, urmează să dea un război cu boala și cu pacienții toată viața lor. Trebuie să fi bine pregătit, și nu trebuie să aparții unei etnii sau alteia ca să ai succes în lupta cu boala. Aceasta trebuie să fie abordarea matură a unei probleme.
 
Iar legat de UDMR, îmi pare rău ca UMF-ul, una dintre cele mai prestigioase instituții din județul Mureș, trebuie sacrificată în scopuri electorale ale UDMR-ului susținut de PD-L. Puteau să-și aleagă altceva.