Comunicat de presă - Amendamente spre dezbatere

Data articolului: 02.05.2012 - 16:00

Deputatul PNL Mureş Ciprian Dobre a înaintat un număr de 196 de amendamente  spre dezbatere şi aprobare asupra proiectului de Lege a Bugetului de Stat pentru anul 2012.

Comisiile la care s-au înaintat sunt următoarele:

1. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (155 amendamente)
2. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
(1 amendament)
3. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (3 amendamente)
4. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (29 amendamente)
5. Comisia pentru industrii şi servicii (3 amendamente)
6. Comisia pentru sănătate şi familie (5 amendamente)
Majoritatea propunerilor sunt de interes major pentru judeţul Mureş, iar una dintre cele mai importante  vizează construcţia Spitalului Universitar Regional de Urgenţă Tîrgu Mureş, pentru care deputatul PNL cere alocarea sumei de  47.572 mii lei.

Ataşat regăsiţi documentele înainte de deputatul PNL Mureş Ciprian Dobre celor  şase comisii.

BIROUL DE PRESĂ AL PNL MUREŞ
TÎRGU MUREŞ, 5 decembrie 2011