activitatea mea

Presedinte Consiliul Judetean Mures
  • Iunie 2012
Deputat Colegiul uninominal nr.7 Mures

Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2008-2012

DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr.28 MUREŞ, colegiul uninominal nr.7
data încetarii mandatului: 26 iunie 2012 - demisie
Formaţiunea politică:
Partidul Naţional Liberal
Grupul parlamentar:
Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal
Comisii permanente
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
- Subcomisia pentru monitorizarea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepurilor Omului
- Comisia pentru regulament - Secretar

Comisii speciale comune
- Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României
- Comisia specială comună pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă
- Subcomisia de Cod civil şi Cod de procedură civilă
Activitatea parlamentara în cifre:

Luări de cuvânt: 56 (în 46 şedinţe)
Declaraţii politice: 16 (din care 16 consemnate conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Propuneri legislative initiate: 25
Întrebari şi interpelari: 23
Motiuni: 20

Institutia Prefectului Judetul Mures
  • Prefect - Perioada – 2005 – 2008